Aspi's

Kalendertje

Via messenger/ facebookgroep ...

Inschrijven via link

Het inschrijvingsgeld bedraagt €45 (€30 lidgeld en €15 voor de vieruurtjes). Dit geld mag overgeschreven worden op het rekeningnummer van Chiro Nele Lede: BE14 0010 4624 0683

Wanneer het lidgeld betaald is en de link is ingevuld, is jouw meisje officieel ingeschreven.

 

Emma Vergauwen

Ellen Mertens

Rein Bauwens

Charlotte Frooninckx